woensdag 8 maart 2017

Buteny

buteny [řec. + lat.], C4H9, bezbarvé hořlavé alkeny; vznikají např. při

dinsdag 7 maart 2017

Broon

Broon [brúm] Robert, 1866—1951, skotský paleontolog. Zabýval se hl. studiem kostrových pozůstatků austra-lopitékú.

Dneprodzeržinsk

Dneprodzeržinsk [dňe-], do 1936 Ka-menskoje — přístavní m. v SSSR

Cantus catholici

Cantus catholici [ka- ka-cí, lat.], první sl. tištěný kat. zpěvník. Sestavil a vydal ho Szollosi v Levoči 1655. Obsahuje lat., sl. i č. písně, cantus flrmus [ka-, lat.], v polyfonní hud. skladbě základní melodie, které ostatní hlasy kontrapunktovaly.

Bohúň Kornel Julius

Bohúň Kornel Julius, 1858-1902, sl.

Banánovník

banánovník [port. < afr. jaz.], Musa — rod jednoděložných vysokých vytrvalých bylin z čeledi banánovníkovitých, pův. z trop. jv. Asie. Obsahuje kolem 40 druhů, z nichž některé se pěstují pro ovoce, jiné pro škrobnaté plody, pevná vlákna (manilské konopí) nebo okrasu.

Curtiz

Curtiz [ker-] Michael, 1888-1962, vl. jm. Mihály Kertész, amer. film. režisér mad. pův. Tvůrce němých i zvukových filmů {Vlk Larseny Casablan-ca).

maandag 6 maart 2017

Antropofagie

antropofagie [řec.] viz kanibalismus, antropofilní [řec.], provázející člověka, např. některé druhy rostlin a živočichů, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (např. plevele), antropofobie [řec.], anthropophobia — chorobný strach z Udí, příznak některých duševních poruch, např. neuróz, psychóz.

Czaban

Czaban [ča-J Gustav, 1899-1950, í. stranický pracovník, publicista. 1929 až 1937 a po 1945 tajemník poslaneckého klubu KSČ. Za 2. svět. války pracoval v moskevském rozhlasu. Od 1948 působil na min. spravedlnosti a podílel se na tvorbě sociál, zákonodárství.

Butor

Butor [bitór] Michel, *1926, fr. romanopisec a kritik blízký koncepcím tzv. nového románu. Vydal román Proměna, esej Repertoár.